tradafx

BTC di chuyển trong vùng Sideway

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm ngắn hạn.
Giá hiện tại di chuyển giảm với động lực cho cả 2 xu hướng đều yếu dần.
Khả năng cao giá sẽ tiếp tục di chuyển sideway trong vùng 55500 đến 60000.
Tại đây có thể đợi giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ và hồi về vùng 50000 chờ xuất hiện mẫu hình đảo chiều để mua.
Hoặc đợi giá phá vỡ rõ ngưỡng kháng cự 60000 và có tín hiệu retest để mua vào.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 70000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.