VuDucThanhLong

BTC/USD Đỏ Lửa trong tuần cuối cùng tháng 9?

VuDucThanhLong Premium Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Theo thế giới quan về ptkt của mình
BTC là 1 đồng coin vừa dễ vừa khó khi phân tích
Nhưng mình vẫn sẽ có những quan điểm riêng của mình về BTC và mình sẽ bảo vệ quan điểm đó
(Tất cả những dữ liệu mình sắp nhắc đến là ở sàn coinbase)
Với mình đáy của BTC sẽ quẩn quanh mốc 6161
BTC sẽ về test lại vùng đó sớm thôi.
Tại đó BTC sẽ tạo mô hình nến đổi chiều 2 đáy, đáy trước đó là ngay 19/9
Lúc đó chúng ta sẽ cùng theo dõi.
Điều kiện để mô hình được hình thành là đáy 2 được tạo ra trong 1 vài ngày tới sẽ bằng hoặc cao hơn đáy trước 1 chút.
Nếu như tại đó có thêm yếu tố phân kỳ của RSI , MACD , Vol giảm dần ở khung 2h-4h ....thì mình khẳng định..... BTC sẽ đổi chiều và dự đoán của mình đúng
Target 6911$ vào những ngày đầu tháng 10

Bình luận:
Lý do BTC về thiếu 1 nhịp so với mình dự đoán

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.