levanlinhepi

03/03 - Hình thành cú nén động lượng mới

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Như đã đề cập từ trước chúng ta đang chờ đợi một cú nén mới để tìm cơ hội vào lệnh.
Hiện tại BTC đang hình thành một cú nén động lượng giữa đường xu hướng và đường ema.
Những nhà giao dịch bán khống đặt dừng lỗ chặt tại a đã bị sức mạnh đám đông áp đảo quét dừng lỗ tại b trước khi hưởng được thành quả.
Còn những nhà giao dịch tham gia vào đám đông đẩy giá khi phá vỡ đỉnh b sẽ sớm nhận ra sai lầm và cắt lỗ. Điều này sẽ làm giá trở về với vùng ema.
Chúng ta sẽ chờ giá chạm lại ema 25 và hy vọng có được một điểm vào lệnh đẹp với dừng lỗ chặt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.