canhlinh

Kịch bản nào cho BTC ?

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình thử đưa ra một ý tưởng khá hợp lý trong tình hình hiện tại của BTC . Chưa chắc đúng.
Bình luận: Nếu sóng giảm này ko xuống dưới 8K thì chắc chắc sóng tăng sau đó có thể chạm tới 9K

Bình luận: Hiện tại đang có 2 patterns cho BTC:
- THREE BOTTOM.
- Head And Shoulders
Bình luận:
Bình luận: Cảm giác là btc đã tạo đáy xong. All in altcoins. Mặc kệ sự đời =)))
Bình luận: Với chart hiện tại việc sập về 8k là dễ hiểu
Bình luận: Xác suất BTC moon lên tới 80%
Bình luận: Bùm + Bùm + Bùm.