canhlinh

Kịch bản nào cho BTC ?

canhlinh Pro Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Mình thử đưa ra một ý tưởng khá hợp lý trong tình hình hiện tại của BTC . Chưa chắc đúng.
Bình luận:
Nếu sóng giảm này ko xuống dưới 8K thì chắc chắc sóng tăng sau đó có thể chạm tới 9K

Bình luận:
Hiện tại đang có 2 patterns cho BTC:
- THREE BOTTOM.
- Head And Shoulders
Bình luận:
Bình luận:
Cảm giác là btc đã tạo đáy xong. All in altcoins. Mặc kệ sự đời =)))
Bình luận:
Với chart hiện tại việc sập về 8k là dễ hiểu
Bình luận:
Xác suất BTC moon lên tới 80%
Bình luận:
Bùm + Bùm + Bùm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.