vanhuynam2018

BTC chạm hỗ trợ quan trọng Khung H4

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
BTC/USD vẫn đang được duy trì trong kênh giá tăng trong thời gian gần đây. Giá BTC đang bị dồn vào tam giác. Sẽ có một đợt hồi nhẹ lên vùng 6.700 trước khi có xu hướng mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.