ThanhThaoMC

21/05 Một kịch bản cho BTC tiến đến mức 10k

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin

BTCUSD vẫn đang cố gắng để tạo ra một mức cao mới.
Trên biểu đồ H4, BTC có thể tiến đến mức 8860-9180 trước khi chạm mức 10k
Miễn là BTC chưa sập ra khỏi kênh tăng thì chúng ta vẫn kỳ vọng BTC đạt mức 10k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.