daututiendientu

phân tích btc ngắn hạn

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
4 tháng thị trường đi xuống và ở thời điểm hiện tại BTC cần phục hồi lên 45k để tiếp tục tăng trưởng.
Altcoin tạo mô hình 2 đáy và sẵn sáng để bơm. Giữ chặt hàng của bạn và kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.