DTH-PA

BTC đang lặp lại mô hình tích lũy cũ!

BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
BTC một lần nữa đang lặp lại mẫu hình tích lũy cũ, điều quan trọng là cả 2 mô hình này đều nằm tại những vị trí KLV rất quan trọng của xu hướng tăng.
Thêm nữa BTC D vừa chuyển sang xu hướng tăng ở H4 sau 1 thời gian ngắn sideway quanh mốc 40%.
=> Dự đoán BTC chuẩn bị pump.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.