tradingpro2012

BTCUSD đã đạt 7k5 - ĐẾN LÚC NÊN CẨN THẬN ???

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Vượt ngoài dự đoán của các trader BTCUSD tăng mạnh mẽ 2 ngày hôm nay liên tục vượt các ngưỡng cản kỹ thuật mạnh 6k5, 7k và hiện tại đã đạt giá quanh 7k5.Một đợt tăng giá mạnh và ấn tượng từ mức đáy 5k hôm 25/4 đến hôm nay 12/5 sau hơn 2 tuần BTCUSD đã đạt mức tăng giá 50% có thể nói đàn bò hiện tại đang quá hung hãn. Tuy nhiên khi nhìn các chỉ báo kỹ thuật sớm : RSI , stochatics .. tôi nhận thấy những tín hiệu quá mua rất sâu, khả năng xảy ra nhịp điều chỉnh 10% - 15% đối với BTCUSD hiện ở mức rất cao. Xu hướng dài hạn của BTCUSD vẫn là xu hướng tăng với mục tiêu hướng đến 10k+/- nhưng ngắn hạn trong 2 tuần tới cá nhân tôi cho rằng BTCUSD cần một nhịp nghỉ chân cho đỡ mỏi trước khi đàn bò tiếp tục leo dốc lên đỉnh núi cao hơn. Sẽ có 2 vùng hỗ trợ mạnh cho BTCUSD tạo đáy khi điều chỉnh là : Hỗ trợ 1: 6k6+/-50; Hỗ trợ 2 : 6k1+/-100. CẨN THẬN BẢO VỆ THÀNH QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC LÀ CẦN THIẾT LÚC NÀY ???

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.