AdwinSafc

Múc BTC, ETH

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
175 lượt xem
5
Dạng mẫu cốc tay cầm đang hình thành (vẽ trên Ami), chưa biết cách vẽ trên này.
vói đồ thị Ichimoku thì chúng nó đã đưa nhau "lên mây", đủ ngon để nắm giữ trung hạn
Giao dịch đang hoạt động: vẫn thơm như múi mít !

Bình luận

chịu lãi/lổ tạm thời để có ngày tươi đẹp, nắm giữ từ vài tháng trở đi
Phản hồi