TraderTop-net

Crypto đầu ngày 14/08 - Kết quả của đột kích và khả năng tiếp

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Chiến lược bán bitcoin ngắn hạn từ trên xuống hôm qua của chúng ta đã rất tốt. Chúng ta đã may mắn bắt được đỉnh của nó trước đợt giảm trở lại từ vùng 6k5 về sát 6k1.

Như vậy, cuộc đột kích chiều qua của phe Bò đã thất bại. Như tôi có phân tích tối qua, đột kích liên tục mà không hiệu quả thì có thể dẫn đến sự phản bội của thành viên phe Bò, đào ngũ sang phe Gấu. Nguyên 1 buổi tối hôm qua, chúng ta chứng kiến 1 màu đỏ rực khi phe Gấu chiếm lại thế trận. Có lẽ Bò nôn nóng tấn công thành 6k5 quá nên đã trúng phải kế hỏa công, như kiểu trận Xích Bích mà Tào Tháo bị đốt cháy trụi lủi vậy.

Đối với phe Bò, kỳ vọng còn lại có thể là mô hình Vai Đầu Vai Ngược - Inverted Head and shoulders và khả năng hình thành vai ngược bên phải hiện nay. Nếu anh em thích bắt đáy (không khuyến khích) thì mua vào quanh 6k1 6k2. Tuy nhiên, cần nhắc là xu hướng chủ đạo vẫn đang giảm và bán ra từ phía trên mới là thượng sách hơn.

Mô hình Inside Bar của bác @ThanhSang vẫn chưa bị phá vỡ, chúng ta đợi cú break ra ngoài rồi tính tiếp thế trận nhé

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.