anhnd1

BTCUSD - Bán trên H4

Giá xuống
anhnd1 Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nến HA đổi màu, TDI phân kỳ => Bán với mục tiêu 3900
Stoploss: Khi nến H4 đóng cửa vượt 4061
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.