smallturtle

Mua lên BTC/USD

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- H4: TRenline giảm bị phá, giá test lại trendline tạo 1 cây nến tăng mạnh => Mua lên, mục tiêu 65000, Stoploss 60248
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.