zconcept

Bitcoin có thể re-test mức 41.5k, khi

BYBIT:BTCUSD   Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSD
Giá đóng cửa và có thêm dấu O ở trên biểu đồ P&F của Wyckoff
Khi đó chúng ta có mô hình 2 đáy phá vỡ theo Point & Figure chart
Xin lưu ý:
Nội dung mang tính giáo dục và không nên được coi là gợi ý giao dịch.

If you find the article useful and interesting,
Let's see another precision Gold and Bitcoin trading ideas below
------------------------------------------
🔰 Attention about this Bitcoin analysis
This is my personal idea and analysis only.
Let's see it as an example or a reference.
You also need your own analysis as well and manage risks.
Bình luận: Hãy Follow và bình luận để xem thêm bài mới nhé
------------------------------------------
Chú ý về ý tưởng giao dịch vàng này
Bài viết này chỉ là nhận định và kế hoạch của cá nhân
Chỉ dùng để tham khảo và học hỏi.