ChienTran

Bitcoin đang trong kênh xu hướng tăng

Giá lên
ChienTran Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhận định từ giờ tơí đầu năm 2019
Bitcoin đang có kênh giá tăng , cụ thể như sau:
Đầu tháng 8, giá 9000
Đầu tháng 9, giá giảm nhịp, xấu nhất là 7300
Cuối tháng 9, giá chạm ngưỡng 9900=>10000
Tháng 11 giảm xuống ngưỡng 8500=>8700
Giữa thang 11-> đầu năm 2019 , giá chạm ngưỡng 12000!
Lưu Ý : giá hoàn toàn có thể hạm ngưỡng 12k trong năm
Bình luận:
Giá đang trong kênh tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.