ChienTran

Bitcoin đang trong kênh xu hướng tăng

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhận định từ giờ tơí đầu năm 2019
Bitcoin đang có kênh giá tăng , cụ thể như sau:
Đầu tháng 8, giá 9000
Đầu tháng 9, giá giảm nhịp, xấu nhất là 7300
Cuối tháng 9, giá chạm ngưỡng 9900=>10000
Tháng 11 giảm xuống ngưỡng 8500=>8700
Giữa thang 11-> đầu năm 2019 , giá chạm ngưỡng 12000!
Lưu Ý : giá hoàn toàn có thể hạm ngưỡng 12k trong năm
Bình luận: Giá đang trong kênh tăng