hungideas

btc dow vẫn theo kịch bản cũ từ mấy hôm trước

Giá xuống
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
đot này vọt lên 78x đầu 79x xả nhé cả nhà
sw -3.72% vùng 7k3 7k5 , hôm nay là ngay thứ 3 test cản 770x đã ko 1.00% vượt qua được

để ý các mốc băt đáy và xả

btc -4.88% vùng biên dao động của nó ngay càng lớn tăng giảm 400 500 usd là binh thường , niêm tin càng thấp dao động càng mạnh

chart cũ từ vài hôm trước


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.