King_Eagle_Forex

Kịch bản này liệu có xảy ra với BTC

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Theo quan điểm cá nhân mình thì BTC sẽ hồi phục về vùng 57k trong vài ngày tới. Vùng này là vùng hội tụ kỹ thuật nên sẽ có nhiều ae phe Sell đang chờ ở đây. Nếu đi đúng hướng thì BTC sẽ về vùng 30k. Mời ae cho ý kiến

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.