minhthangvt3008

Xu Hướng BTC trong vài ngày tới !

Giá lên
minhthangvt3008 Cập nhật   
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Từ các chỉ số cho đến các mô hình giá và xu hướng thì BTC sẵn sàng cho đợt Re-test lại mức 10k
Bình luận:
Rất cần 1 cú xả 8k8 nữa nên mọi người đừng mua vào lúc này BTC đã lên 9340 nhưng chưa phải thời điểm để mua!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.