COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Ae nào tin thì theo nhé! Lo thoát trước vùng nguy hiểm, bây giờ hoặc 3 năm nữa nhé!