BlockInfo

BTCUSD

Giá lên
BlockInfo Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Cập nhật bitcoin ngày 18/1/2022.
Bitcoin hiện tại đang tích lũy cực mạnh trên khung H4 chuẩn bị cho đà tăng tốc vào tháng 2/2022.
Chúc anh em giao dịch thành công.
Giao dịch đang hoạt động:
Update bitcoin ngày 19/1/2022
Hiên tại chart đang đi như plan phân tích.
Anh em cùng theo dõi nhé.
Chúc giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.