Trader-Viet

Phân tích Bitcoin ngày 14/12 - Tiềm ẩn mô hình nguy hiểm?

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Hôm qua là kèo phân tích #bitcoin đúng thứ 3 liên tiếp của tôi, khi tôi phân tích bán Bitcoin từ vùng kháng cự bên trên. Làm series hattrick kiểu này thì đúng là "Bà Bitcoin" đang độ tôi rồi.

Diễn biến hô qua khá đơn giản khi giá nhồi lên, tạo 1 nến FalseBreak mô hình inside bar với volume cao nhưng đóng cửa khá èo uột (nến đầu tiên), cho thấy đội mua yếu nhớt. Sau đó bị đè mạnh xuống là điều hợp lý. Cú flash giảm nhẹ sau đó kết thúc cho thấy đội bán cũng không thể đẩy giá xuống sâu hơn. Nến này đóng cửa khá xấu cho phe bán với đầu đóng tuốt ở trên, để lại đuôi nến dưới vô cùng dài, và đặc biệt là volume vượt lên cao, cho thấy có lực mua (nến thứ 2). Chúng ta sẽ đợi mô hình giá đảo chiều #mô hình 1-2-3 để cho giá bitcoin bật lên trở lại. Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấy nguy hiểm và có khả năng, mô hình giá #vai đầu vai - #head and shoulder - sẽ hình thành và khi đã tạo vai phải, khả năng giá bitcoin có thể điều chỉnh xuống sâu hơn. Mô hình vai đầu vai là mô hình phân tích kỹ thuật kinh điển của trường phái phân tích biểu đồ.

Kèo hôm nay theo tôi nghiên nhiều về bán ở trên hơn.

➡️(𝗙𝗶𝗻𝗙𝗶𝗻.𝘃𝗻) 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠: finfin.vn/
====
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: traderviet.org/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.