MH_Quan

Bitcoin sẽ như thế nào trong thời gian tới ???

BINANCE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Hiện tại xu hướng chủ đạo của Bit vẫn là xu hướng giảm và chưa có dấu hiện sẽ tăng trở lại trong thời gian gần. Sau khi hoàn tất mẫu hình Vai đầu Vai tại các đỉnh 51k6, 66k, 50k. Thì giá có dấu hiệu đảo chiều. Nhưng theo như những gì tôi thấy hiện tại thì giá đang tạo một mô hình tiếp diễn chứ không phải là đảo chiều. Theo như những thông tin có được như trên biểu đồ hiện nay. Thì giá sẽ có khả năng rất cao là thủng kênh và tìm xuống vùng 25-15k để hoàn thành Sóng Điều chỉnh ABC.

Lời khuyên của tôi hiện tại là: Chờ mua và DCA ở mốc 25k-15k và Chờ giá hoàn toàn phá kênh giá tiếp diễn hiện tai .

Tất cả là nhận xét khách quan của cá nhân tôi thuần kỹ thuật. Đây là nhận xét để tham khảo. Không phải là lời khuyên đầu tư.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.