s2phalais2

sau khi xuyên thủng hùng hỗ trợ quan trọng

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la

do vẫn đang bitcoin sau khi xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng 39500 đâm xuống chạm vùng hỗ trơ 37200 lại quay đầu bật nên trở lại do các yếu tố
1 là gặp vùng hỗ trợ
2 là được hỗ trợ bởi đường hợp lưu của trenline
3 là trùng và nằm sát với vùng giá 0.786 của fibonaci
vẫn đang trong trend giảm =.nên khả năng cao bitcoin những ngày tới sẽ tiếp tục đi ngang và tích luỹ giằng co quyết liệt cho đến khi kết thúc 1 con trend giảm và bắt đầu 1 chu kì mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.