hadinhhung34

Xu hướng Bit theo khung ngày

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
bay được tiếp thì đỉnh của chóp luôn
Ai có ý tưởng gì về Bitcoin hay thì comment xuống dưới mọi người cùng thảo luận nhé
biểu đồ phân tích theo ý kiến cá nhân mong mọi người góp ý thêm để có viễn cảnh đẹp nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.