mautd

BTC - Chart 1H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Tất cả các tín hiệu đã ở vùng quá bán
- Đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều
- Vol yếu

=> Khả năng BTC sẽ tạo đáy trong vài giờ tiếp theo và kết thúc downtrend ngắn hạn từ chart 1D - 4H trong ngày hôm nay. Vùng hỗ trợ xâu nhất có thể là 8140.