mautd

BTC - Chart 1H

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- Tất cả các tín hiệu đã ở vùng quá bán
- Đã xuất hiện tín hiệu đảo chiều
- Vol yếu

=> Khả năng BTC sẽ tạo đáy trong vài giờ tiếp theo và kết thúc downtrend ngắn hạn từ chart 1D - 4H trong ngày hôm nay. Vùng hỗ trợ xâu nhất có thể là 8140.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.