MINHTUONG17

Dự đoán BTC ngày 25/2/2019

Giá xuống
MINHTUONG17 Cập nhật   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Xin chào!

Dự đoán lần trước BTC tăng tới các target 4k2, 4k4 rất tiếc không đạt được đã bị xả rất mạnh vào phiên ngày hôm qua.
Hiện nay mình nghĩ BTC có nhịp hồi nhẹ ở vùng 3k8 nhưng khả năng sẽ không giữ được lâu.

Theo Fibo thoái lui mình nghĩ BTC cần ít nhất một đến 2 nhịp giảm nữa, nhịp thứ nhất sẽ giảm về vùng tầm 3k6.

Xin cảm ơn!
Chúc ace giao dịch tốt!
Bình luận:
Bài dự phân tích lần trước.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.