JD_Freedom

BTC: D1 TREO CỔ !!

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
JD xin chào ae, sau trận bão hôm qua chắc nhiều ae cũng xa bờ rồi. 😅
- D1 xuất hiện Hanging man với đuôi nến dài vô cùng thì ae cũng có thể đoán được tình hình chiến trường ntn rồi đúng ko.
- JD hiện tại chỉ thấy vùng 42-45k là điểm đến tiếp theo để tạo đà bật cho BTC ( gom hàng)
JD sẽ tiếp tục cập nhật trong group, ae nhớ theo dõi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.