dinhchien

BTCUSD - tăng mạnh với 5 sóng Elliot

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Nhìn bên trái, ở mức cao nhất của MACD & FORCE INDEX đã có 4 ngày phá vỡ. Sau đó, độ dốc của chỉ số MACD & FORCE INDEX tăng dần.
Giá đang phá vỡ đường xu hướng.
Do đó, mình dự đoán BTCUSD sẽ tăng với 3 mục tiêu được tính theo quy tắc sóng Elliot (sóng 1 nằm ở mức cao nhất của MACD & FORCE INDEX )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.