A_Luan26

Bitcoin ngày 20/03/2022

FTX:BTCUSD   Bitcoin
BTCUSD trên khung H4 ,hôm qua chờ pullback xuống trên 40.000 nhung không thành công do BTC lơ lửng dưới vùng 41.000 và bây giờ đang trên 42.000 .
Chờ kết quả phản ứng từ thị trường ở vùng kháng cự gần nhất bây giờ là 42.500 . sẽ có 2 kịch bản :

+. Nếu phá lên khỏi 42.500 lên trên 43.000 , 44.000 thì chờ hồi xuống rồi mua lại trên 42.500 ;
+.Nếu lơ lửng vùng 42.500 thì nhiều khả năng BTC sẽ giảm nhẹ về vùng 41.000 chúng ta hãy chờ mua ở vùng trên 40.000 ~ 41.000 ;

Chúc mọi người có thêm nhiều may mắn trong Trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.