mautd

BTC - Chart 1D

Đào tạo
BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
- RSI đang ngóc đầu và ở trên đường 50
- Stoch đã giao nhau và cả 2 cùng ngóc đầu
- MACD vẫn đang trong uptrend và > 0
- BB đang hướng lên, giá từ tâm tiến lên đường biên trên

=> Uptrend đã hình thành, các mức kháng cự tiếp theo 11k9 12k7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.