ThanhThaoMC

28/05 BTC thực hiện bước sóng thứ 5 điều chỉnh

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDS   None
BTC khó có thể đạt mức 9k5 hiện tại
Nó sẽ thực hiện bước sóng thứ 5 điều chỉnh
Và tiếp theo như nào thì chúng ta cùng chờ đợi