luciferaio

Qúa khứ, hiện tại và hành vi của cá lớn

Giá lên
BITFINEX:BTCUSDSHORTS   BTCUSD Shorts
Nhìn vào biểu đồ short có thể thấy hành vi của cá lớn khá rõ ràng.
Liệu điều đó có lặp lại.
-----------------
Tôi là chủ nhân của biểu đồ - raio
Nếu bạn thích điều này hãy để lại 1 like và cmt nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.