Trader-Viet

PHÂN TÍCH BITCOIN HÔM NAY (11/02) - LẠI BẪY GIÁ

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
#Bitcoin #BTCUSDT hôm qua đã có ngày giảm giá và là ngày giảm thứ hai liên tiếp. Như vậy tín hiệu Bẫy giá kép mà chúng ta xác định trong bài phân tích Bitcoin hôm qua đúng là đã tạo nhịp giảm cho #BTCUSDT như kỳ vọng (xem bài cũ tại đây). Trong hôm nay, từ góc độ ngắn hạn, #BTCUSDT đang có khả năng tăng giá vì lại có tín hiệu bẫy giá - price trap - được hình thành. @Trader-Viet mời anh em Crypto tham khảo Phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm nhé.

** Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG D1:

* Sau hai cú bẫy giá tăng - bull trap - tại 1 và 2, #BTCUSDT đã giảm giá trở xuống. Tuy nhiên động lực giảm giá là chưa mạnh vì thanh giá giảm hôm qua có biên độ hẹp. Tại thời điểm này, #BTCUSDT ở D1 vẫn thiên hơn về giảm giá vì bẫy giá tăng như đã đề cập bên trên.

* Vùng hỗ trợ mạnh có thể mua vào theo trên D1 là vùng #PPZ quanh mốc số tròn 40.000. Đây cũng là vùng có biên dưới của kênh giá dốc lên - bullish channel - đi qua, như vậy nó là một vùng hợp lưu có đến 03 yếu tố (#PPZ + số tròn + đường biên kênh giá), qua đó, sự hỗ trợ cũng có thể mạnh mẽ hơn.

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG H4:

* Từ bẫy giá tăng - bull trap - được tạo ra khi giá vượt đỉnh 45.500 để lên đến 46.000 rồi đảo chiều trở xuống, #BTCUSDT trên H4 đã giảm về đến đáy cũ. Tại đây, bẫy giá giảm - bear trap - đang bắt đầu hình thành.

* Thanh giá giảm A là thanh giá giảm lớn, volume cao, đẩy giá xuống thấp hơn đáy cũ, nhưng tại điểm đóng cửa thì thanh giá này kéo ngược trở lên để đóng cửa loanh quanh vùng đáy cũ chứ không tạo phá vỡ - breakout - rõ rệt. Đây là tín hiệu đầu tiên gợi về khả năng có phá vỡ giả - false break - theo hướng tạo bẫy giá giảm - bear trap. Tiếp theo là thanh giá B lại là thanh giá giảm nhưng cấu trúc nó là một Pinbar tăng giá vì có bóng dưới dài và đóng cửa 1/2 biên độ, vượt xuống dưới đáy nến A nhưng cũng kéo ngược trở lên. Như vậy cả A và B đều đang có tín hiệu về lực mua từ vùng hỗ trợ bên dưới như chúng ta đã xác định, và đang tạo nên tín hiệu phá vỡ giả. Trong hôm nay, đợi mua khi giá vượt trở lên B để xác nhận bẫy giá giảm là đẹp.

TỔNG QUAN:

*#BTCUSDT ở D1 vẫn thiên về giảm giá sau khi có tín hiệu False break tạo bẫy giá tăng trước đó. Vùng hỗ trợ mạnh nằm ở hợp lưu quanh 40.000

*Cấu trúc 02 thanh giá giảm mới nhất ở H4 phát ra tín hiệu về khả năng có bẫy giá tăng - bull trap - là cơ sở cho tiềm năng tăng giá ngắn hạn của #BTCUSDT nếu được xác nhận.

====
@Trader-Viet chúc anh em Crypto TraderViet có một ngày giao dịch thuận lợi

Happy & Safe Trading !!!

➡️(𝗙𝗶𝗻𝗙𝗶𝗻.𝘃𝗻) 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠: finfin.vn/
====
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: traderviet.org/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.