Trader-Viet

PHÂN TÍCH BITCOIN HÔM NAY (25/02) - PINBAR VÀ MÔ HÌNH BIỂU ĐỒ

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
#Bitcoin #BTCUSDT đã có ngày dao động mạnh trong hôm qua khi giảm xuống đến sát đáy cũ rồi bật mạnh trở lên đến mốc giá 40.000 trước khi điều chỉnh giảm đôi chút. Chúng ta đã đúng trong bài phân tích Bitcoin hôm qua đó là không nên bán sát hỗ trợ mà nên đợi hồi lên, tuy nhiên cú hồi lên mạnh đã phá thủng những vùng chờ bán kỳ vọng của chúng ta. Trong hôm nay, với các hành vi giá mới, kỳ vọng là sẽ có một sự đảo chiều cho #BTCUSDT. @Trader-Viet mời anh em Crypto tham khảo Phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm nhé.

** Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG D1:

* Thanh D1 ngày hôm qua của #BTCUSDT hình thành nên một Pinbar rất lớn và thiên hơn một chút về hướng tăng giá, vì có bóng dưới dài hơn bóng trên và vị trí đóng cửa cao hơn mở cửa, cho thấy vào cuối ngày thì phe mua đã thắng thế. Thanh Pinbar này phản ánh rằng có lực mua ở vùng đáy cũ.

* Nhìn về quá khứ, chúng ta cũng đã từng chứng kiến một thanh Pinbar lớn được hình thành tại đây, và sau đó là một nhịp tăng giá được hình thành trên D1 cho #BTCUSDT. Như vậy, việc hình thành thanh Pinbar của hôm qua gợi lại rằng một lần nữa lực cầu đang được thể hiện ở vùng giá này, có thể là động lực tăng giá cho #BTCUSDT trong thời gian tới. Hoặc ít ra nó chấm dứt nhịp giảm giá vừa qua.

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG H4:

* Cú bật giá lên từ vùng hỗ trợ trong hôm qua của #BTCUSDT đã đẩy giá chạm lại mốc 40.000. #BTCUSDT trên H4 đã vượt qua 02 đỉnh giá trước nhưng không giữ vững được vì không đóng cửa được thanh H4 phía trên này mà lại nhanh chóng rút ngược trở xuống.

* Việc #BTCUSDT ở H4 chạm lại được vào biên trên của Keltner Channel cho thấy có dấu hiệu của sức mạnh tăng giá, vì vậy, chúng ta có thể đợi một nhịp giảm xuống để mua vào với kỳ vọng mô hình biểu đồ - chart pattern - là mô hình Vai đầu vai ngược - Inverted Head and shoulders pattern - sẽ hình thành, tạo động lực cho #BTCUSDT điều chỉnh tăng giá thêm.

TỔNG QUAN:

* Thanh Pinbar tăng giá lớn vào hôm qua phản ánh có lực mua ở đáy cũ trên D1 của #BTCUSDT

* Kỳ vọng mô hình biểu đồ Vai đầu vai ngược sẽ hình thành ở H4 của #BTCUSDT, làm cơ sở cho nhịp tăng giá lên trở lại.

======
@Trader-Viet chúc anh em Crypto có một ngày giao dịch thuận lợi

Happy & Safe Trading !!!

➡️(𝗙𝗶𝗻𝗙𝗶𝗻.𝘃𝗻) 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠: finfin.vn/
====
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: traderviet.org/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.