BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Long BTC 29,999. STL: 29,900 TP: 30,480. R:R=1:4
Đánh trong khung Killzone London theo phương pháp ICT. Mới học nên anh em cho thêm ý kiến
Giao dịch đang hoạt động:
Theo khung M5 giá lên đến $30,443 và đã săn thanh khoản tại vùng $30,430. Có thể chốt một nửa tại giá hiện tại ($30,326) và nâng STL lên Entry, đợi đạt TP đã cho.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.