Trader-Viet

PHÂN TÍCH BITCOIN HÔM NAY (17/02) - MÔ HÌNH PRICE ACTION

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Phân tích Bitcoin ngày hôm qua của chúng ta (xem lại tại đây) đã chính xác ở cả 02 vấn đề, gồm (1) không mua ở vùng kháng cự quanh 45.000, và (2) mua vào ở vùng hỗ trợ bên dưới. Kết quả là #BTCUSDT đã có ngày giảm giá trong hôm qua, giảm từ kháng cự xuống và chạm vào vùng hỗ trợ đã được xác định của chúng ta rồi bật trở lên lại. Với ngày giảm hôm qua, #Bitcoin #BTCUSDT đang quay trở lại trạng thái tích lũy như cách đây 02 ngày. @Trader-Viet mời anh em Crypto TraderViet tham khảo Phân tích Bitcoin hôm nay để trao đổi thêm nhé.

** Bài viết chia sẻ quan điểm chủ quan, không phải tư vấn đầu tư

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG D1:

* Sau ngày tăng cách đây 02 ngày, #BTCUSDT đã có ngày giảm lại vào hôm qua. Tuy nhiên, nếu quan sát thanh giá giảm này thì đó là thanh giá giảm nhỏ, có bóng dưới và vị trí đóng cửa thanh giá là 1/2 biên độ, cho thấy lực bán trong ngày hôm qua là không mạnh. Như vậy lực bật lên cách đây 02 ngày chưa bị hấp thụ hoàn toàn. #BTCUSDT ở D1 vẫn nhỉnh hơn ở hướng tăng giá, mặc dù cấu trúc biểu đồ hiện tại đang là đi ngang.

* Mô hình Price action là mô hình Inside Bar đã hình thành tại D1 của #BTCUSDT. Đây là mô hình thể hiện sự nén giá, trạng thái vô hướng. Sự tích lũy tạo ra bởi mô hình Inside Bar có thể dẫn đến một nhịp bùng nổ biến động tiếp theo cho #BTCUSDT xét ở D1.

PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG H4:

* #BTCUSDT bật từ kháng cự xuống hỗ trợ rồi lại bật lên trong hôm qua. Tuy nhiên, có thể thấy lực giảm là không mạnh vì không có các nến giảm lớn liên tiếp mà chỉ gồm vài nến H4 giảm nhỏ không đáng kể. Điều này cho thấy chưa có động lực giảm giá ở H4 đối với #BTCUSDT.

* Vùng #PPZ hỗ trợ trong hôm qua có khả năng sẽ tiếp tục thể hiện sự hỗ trợ trong hôm nay

TỔNG QUAN:

* Ngảy giảm trong hôm qua của #BTCUSDT là không mạnh và không thể hiện sức ép giảm giá. Mô hình Inside Bar hình thành ở D1 cho thấy #BTCUSDT đang quay trở lại cấu trúc tích lũy ở khung thời gian này.

* Động lực giảm giá cũng không thể hiện ở H4 đối với #BTCUSDT. Vùng #PPZ tạo đáy hôm qua có thể tiếp tục tạo hỗ trợ trong hôm nay.

===
@Trader-Viet chúc anh em Crypto TraderViet có một ngày giao dịch thuận lợi

Happy & Safe Trading !!!

➡️(𝗙𝗶𝗻𝗙𝗶𝗻.𝘃𝗻) 𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗢𝗣 𝟭 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠: finfin.vn/
====
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗩𝗶𝗲𝘁: traderviet.org/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.