BINANCE:BTCUSDT.P   Bitcoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Kênh xu hướng 100.000 của Bitcoin, mục tiêu chính là đạt hơn 100.000 đô la Mỹ, màu xanh lá cây là kênh tăng, đường màu xanh là giá mục tiêu đầu tiên, đường màu đỏ là giá mục tiêu cuối cùng, màu trắng là xu hướng thị trường, chia thành một, hai và ba Bốn hoặc năm sóng, một sóng xuyên qua, ba sóng tăng vọt và năm sóng đạt đến đỉnh. Mỗi sóng bao gồm xu hướng ABC. Các điểm trên tạo thành các điều kiện dẫn đến 100.000 USD. Thị trường tăng trưởng đã bắt đầu.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.