GhostAnymous

BTC cố quá thành quá cố

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cú rơi lại về vùng 6k6 là không thể tránh khỏi.
Đợi chờ là hạnh phúc, thị trường sẽ hồi phuc lại vào ngày mồng 4-5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.