phongson

BTC trong phase điều chỉnh

phongson Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang trong thị trường giảm giá chăng?? Không, dường như không phải vậy, chúng ta chỉ đang trong phase điều chỉnh của thị trường tăng giá mà thôi. Nhìn từ D1 có thế thấy khu vực hỗ trợ 40k là nơi BTC cần test lần nữa trước khi trở lại phase tăng giá. Việc cần làm lúc này nên là chờ kết thúc điều chỉnh và gom tiền mua hàng giảm giá mà thôi.
Bình luận:
BTC đang thể hiện hành động giá như kỳ vọng, khu vực hỗ trợ 40k tỏ ra khá cứng, được test đi test lại vài lần và vẫn trụ vững. Một đáy đôi đang hình thành sẽ tạo niềm tin cho bên mua khởi nghĩa kết thúc phase điều chỉnh này.
Thời điểm mua vào đã tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.