Hiện giao dịch vào lệnh chỉ dựa vào các chỉ báo BO, Cci, Rsi nên sẽ ko có Tp hay Sl. Cắt lệnh khi hết lực hoặc có chỉ báo xoay chiều.
# Bài đăng chỉ đơn giản là lưu lại lịch sử giao dịch để rút kinh nghiệm. Ace chỉ nên tham khảo cho vui, ko nên theo. ;)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.