HungThinhBTC113

Xu hướng BTC

Giá lên
HungThinhBTC113 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC sau khi tăng từ vùng 3k6 lên 3k9.Hiện tại đang sideway vùng 3k9. BTC có thể Test lại vùng 3k8 để tạo đà tăng tiếp theo lên vùng cản cứng 4k1. BTC hiện lực mua rất ổn nhường như nó đã chính thức tạo đáy vùng 3k1.Đợt vừa rồi giá đã Test lại đường MA200 khung tuần và đã bật lên mạnh giống hệt lần Test trước khi giá rớt về 3k1 đụng Ma200 cũng bật mạnh lên mạnh mẽ.Anh em đã lỡ thuyền thì khi giá Test lại đường trend tăng thì lên thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.