HungSinou

Btc tiến sát mốc 53k một tín hiệu đáng mừng cho các Altcoins

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin sau khi test lại kênh gia tăng ở vùng 44k đã có một sự bật tăng trở lại rất đáng mừng điều này đã giúp những đồng AltCoins ComeBack được lại các đỉnh cũ và đang dần chinh phục những mốc cao hơn nữa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.