Phamdong1969

BTC/USDT vẫn chưa có xu hướng

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên đồ thị ngày cũng như đồ thị 4h BTC vẫn chưa cho chúng ta một xu hướng rõ ràng
có thể đêm nay và sáng mai sẽ có bứt phá theo một chiều lên hay xuống. Nếu có cây nến 4h đóng dưới 3400$ thì mục tiêu là 3253$
Nếu có cây nến 4h đóng trên 3490$ thì mục tiêu là 3625$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.