BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
btc d1 chúng ta đang chuẩn bị hình thành vai phải trong mô hình , việc vượt qua được 11249 mô hình sẽ thất bại

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.