tina19792003

BTC QUẢ BƠM TẤN

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC tăng rất mạnh trong 1 tuần qua. Việc sell/buy giá hiện tại khá rủi ro
BTC vẫn tiếp tục đà tăng lên 60-65k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.