vegas9999

BTC - Giá Lên

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giá đã breakout kênh giảm
kháng cự đầu tiên sẽ là vùng 10k4
ai chưa mua có thể đợi mua ở vùng 98 99 xem sao (SL đáy mới nhất 95)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.