Luannh

BTC đến năm 2023

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Nhận định cá nhân BTC đến năm 2023 tôi kỳ vọng btc sẽ đạt 127k vào giữa tháng năm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.