Pinv-Trader

margin hôm nay

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
các bạn nên chia vốn dca tại cac vùng vượt quá vùng buy hoăc vượt quá vùng sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.