Thang_HT

Cập nhật sóng Eliott BTC ngắn hạn ngày 13/11/21

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá BTC điều chỉnh về tối đa vùng 58-60k đi mô hình điều chỉnh dạng phẳng, sau đó tiến tới sóng 5 đến 80-85k đi theo dạng mô hình sóng chéo kết thúc
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.