huyennguyen652003

Cập nhật BTC mới nhất

huyennguyen652003 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
-BTC hiện tại đang chạy sóng điều chỉnh ABC sóng này là sóng điều chỉnh từ 19k5 - 31k.vậy sóng điều chỉnh đã xong hay chưa:
-TH1: nếu giá break trendline màu vàng áp chế xu hướng dow hiện tại thì coi như sóng điều chỉnh đã chạy xong và chạy 1 xu hướng tăng tiếp diễn.
-TH2:sóng giảm hiện tại thì sóng C vẫn chưa kết thúc(vẫn đang chạy sóng b của sóng c và còn chạy tiếp sóng c của song C nữa về vùng 23,24k.
- chúc cả nhà có phương pháp giao dịch thành công.
Bình luận:
vậy là theo TH2 nha mọi người
Bình luận:
-khả năng cao là sóng này là sóng điều chỉnh cho sóng từ đáy lên 31k như vậy ta thấy sóng điều chỉnh abc trong hình mới chỉ là sóng A của sóng điều chỉnh.
-Đã chạy xong sóng B và giá hiện tại đang chạy là sóng C sóng C cũng có 3 sóng abc nhỏ hiện đang chạy sóng b còn sóng c nữa hi vọng c cụt giữ giá ở vùng 24,25k phá trend line thì ta chiến.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.